Najbolj prodajni model

Stenski plinski kondenzacijski kotel Logamax plus GB 072

Podrobnosti

Zgradba kotla Logamax plus GB072 24K
GB072 - Stenski talni plinski kondenzacijski kotel

 1. stikalo za vklop /izklop
 2. osnovni upravljalnik BC20
 3. manometer
 4. tipalo temperature sanitarne vode
 5. sifon za odvod kondenzata
 6. ploščni toplotni izmenjevalnik
 7. omejevalnik temperature dimnih plinov
 8. merilna mesta za priključitveni tlak plina
 9. nastavitveni vijak za količino plina min. moči
 10. nastavitveni vijak za pretok plina pri maks. moči
 11. ventil za polnjenje dušika
 12. sesalna cev
 13. ogrevalni vod
 14. temperaturno tipalo dvižnega voda
 15. raztezna posoda
 16. avtomatski odzračevalnik
 17. lok
 18. priključek za merjenje dimnih plinov
 19. sesalna odprtina za dovod zraka
 1. cev za dimne pline
 2. priključek za merjenje zgorevalnega zraka
 3. kontrolna odprtina
 4. ventilator
 5. mešalna komora
 6. set elektrod
 7. omejevalnik temperature toplotnega bloka
 8. grelni blok
 9. napisna ploščica
 10. vžigni transformator
 11. rezervoar za kondenzat
 12. pokrov za kontrolne odprtine
 13. regulator vrtljajev črpalke
 14. obtočna črpalka
 15. 3-potni ventil
 16. turbina
 17. varnostni ventil (ogrevalni krog)
 18. varnostni ventil (topla voda)
 19. pipa za polnjenje/praznjenje

Zgradba kotla Logamax plus GB072 14/24
GB072 - Stenski talni plinski kondenzacijski kotel

 1. stikalo za vklop /izklop
 2. osnovni upravljalnik BC20
 3. manometer
 4. sifon za odvod kondenzata
 5. omejevalnik temperature dimnih plinov
 6. merilna mesta za priključitveni tlak plina
 7. nastavitveni vijak za količino plina min. moči
 8. nastavitveni vijak za pretok plina pri maks. moči
 9. ventil za polnjenje dušika
 10. sesalna cev
 11. ogrevalni vod
 12. temperaturno tipalo dvižnega voda
 13. raztezna posoda
 14. avtomatski odzračevalnik
 15. lok
 16. priključek za merjenje dimnih plinov
 17. sesalna odprtina za dovod zraka
 1. cev za dimne pline
 2. priključek za merjenje zgorevalnega zraka
 3. kontrolna odprtina
 4. ventilator
 5. mešalna komora
 6. set elektrod
 7. omejevalnik temperature toplotnega bloka
 8. grelni blok
 9. napisna ploščica
 10. vžigni transformator
 11. rezervoar za kondenzat
 12. pokrov za kontrolne odprtine
 13. regulator vrtljajev črpalke
 14. 3-potni ventil
 15. obtočna črpalka
 16. varnostni ventil (ogrevalni krog)
 17. pipa za polnjenje/praznjenjeKo se odločate za nakup ogrevalnega kotla je velikega pomena kaj vam nudi. Ogrevanje bivalnih prostorov in sanitarne vode ne sme stati več kot je nujno potrebno. Kotel z modulacijskim območjem od 25% - 100% nazivne moči kombinira vrhunsko ogrevalno udobje z maksimalno varčnostjo. K popolnosti pripomorejo še regulatorji Logamatic, s katerimi je ogrevanje zares enostavno, varčno in udobno.

Kotel GB 072 je podoba kvalitete in ugodne cene. Visok normi izkoristek kotla vam zagotavlja varčno porabo in optimalno delovanje. Lahka dostopnost do komponent s standardiziranimi priključki in zelo majhnimi posegi v kotel skrbi za hitro in enostavno instalacijo ter vzdrževanje. Kotel je relativno majhen zato je transport enostaven in hiter poleg tega pa zavzame še malo prostora za montažo. Tiho delovanje kotla do 39dB vam dopušča široko izbiro montaže, saj ga lahko vgradite tudi v bivalne prostore. Še robustnejši toplotni izmenjevalnik in izboljšane vgrajene komponente vam zagotavljajo optimalne bivalne pogoje in popolno udobje vašega doma. Regulacija z novim dizajnom in LCD zaslonom omogoča različne prikaze temperatur in diagnostiko napak s široko paleto nastavitvenih možnosti in individualnih programov ogrevanja. To je kotel, ki vam po ugodni ceni nudi visok komfort ogrevanja.

DIMNIŠKI SISTEMI:


DO

Zajem zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov s koaksialno cevjo navpično skozi streho.

DO-S

Zajem zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov skozi obstoječi jašek s koaksialno cevjo, izpust skozi streho

GA-K

Odvod dimnih plinov in zajem zgorevalnega zraka skozi obstoječi jašek, izpust skozi streho

GAF-K

Zajem zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov po fasadi s koaksialno cevjo, izpust skozi streho

GA

Zajem zgorevalnega zraka iz prostora in odvod dimnih plinov skozi obstoječi jašek, izpust skozi streho

GN

Zajem zgorevalnega zraka iz prostora in odvod dimnih plinov skozi obstoječi dimnik, izpust skozi streho

WH/WS

Zajem zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov s koaksialno cevjo na fasado, izpust na fasadoGorilnik iz
aluminij silicijeve litine
Toplotni
izmenjevalnik
Primer rešitve
Vse kar je v njem