Garancija

Garancijska doba začne teči z dnem izročitve blaga in velja 24 mesecev oz. za blok kotla 60 mesecev. V času garancijske dobe zagotavljamo oskrbo z rezervnimi deli in servisnimi storitvami preko pooblaščenih servisov. V primeru, da izdelek ne deluje brezhibno, bo Kovintrade d.d. Celje ali pooblaščeni servis odpravil napake in pomanjkljivosti, ter nosil stroške, ki nastanejo z odpravo okvare na materialu in stroške dela za odpravo okvare oz. pomanjkljivosti. Garancijska doba se podaljša za čas trajanja popravila izdelka in velja samo na območju Republike Slovenije. Če v 45 dneh od prijave napake le-te ni možno odpraviti, bo Kovintrade d.d. Celje izdelek zamenjal z novim. Garancija se lahko uveljavlja neposredno pri pooblaščenem zastopniku. Končni uporabnik mora v primeru reklamacije obvezno priložiti pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj z računom.

Končni uporabnik izgubi pravico iz naslova garancije v primeru, če na izdelku vrši kakršnekoli samovoljne spremembe, uporablja neoriginalne nadomestne dele, v primeru mehanskih poškodb, malomarnega ravnanja z izdelki in v primeru posega s strani nepooblaščene osebe. Garancija je izključena tudi v primeru napačne montaže ali zagona izdelka s strani končnega uporabnika ali tretjih oseb, neustreznega goriva, pomanjkljivosti v napajalnih vodih, previsoke ali prenizke napetosti, zaradi vgradnje delov tujega izvora, ki jih ni dobavil Kovintrade d.d ter v primeru okvar povzročenih zaradi višje sile.